Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

Regional Community Cohesion Officer (North-West Wales)

Vacancy Details


Summary
Location: Anglesey
Job Type: Temporary - Full Time
Category: Housing
Closing Date: 09/20/2019
Reference: H020519-3

Description

Gwasanaeth: Tai

Oriau: 37 awr yr wythnos

Cyflog:  Graddfa 5,  £24,799 - £27,905 y flwyddyn

Cytundeb:  Dros dro

Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council? If so, please apply through MyVi

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: TONY WYN JONES
Telephone: 01248 752816
Email Address: TonyJones@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now