Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

Deputy Chief Executive

Vacancy Details


Summary
Location: Anglesey
Job Type: Permanent - Full Time
Category: Chief Executive
Closing Date: 09/26/2019
Reference: CE010919

Description

Gwasanaeth:  Prif Weithredwr

Oriau:   Mae’r wythnos waith gytundebol sylfaenol yn 37 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener. Fodd bynnag, gyda swyddi ar y lefel hon bydd angen i ddeiliaid y swyddi weithio unrhyw rhesymol yn unol â gofynion eu gwasanaeth a bydd hynny’n cynnwys gyda’r nosau, penwythnosau a galwadau allan mwn argyfwng. Mae cyflogau’r swyddi yn adlewyrchu’r gofyniad hwn ac nid oes unrhyw ddarpariaeth ar gyfer taliadau goramser nac amser i ffwrdd yn lle’r oriau ychwanegol a weithir.

Cyflog:  Oddeutu £96,000

Cytundeb:  Parhaol

Cynhelir yr asesiadau yn ystod yr wythnos sy'n cychwyn 14 Hydref 2019.  Mi fydd cyfweliadau proffessiynol yn dilyn a chynhelir cyfweliadau ffurfiol ar ddyddiad iw gadarnhau. 

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu. 

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council? If so, please apply through MyVi

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Carys Edwards
Telephone: 01248 752502
Email Address: CarysEdwards@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now