Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

Welsh and BAC Teacher

Vacancy Details


Summary
Location: YSGOL DAVID HUGHES
Job Type: Temporary - Full Time
Category: Learning (Schools)
Closing Date: 09/20/2019
Reference: AD13280919

Description

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: David Hughes

Cyflog: £23,720 - £39,406 y flwyddyn

Oriau: Llawn amser

Cytundeb: Dros Dro (cyfnod mamolaeth)
Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a chofrestriad CGA.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol David Hughes, Porthaethwy, Ynys Mon, LL59 5SS

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 20 Medi 2019

Am ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Mr Emyr Williams
Telephone: 01248 712287
Email Address: ydhpen@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now