Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

Teaching Assistant (SEN) Level 2

Vacancy Details


Summary
Location: Ysgol Esceifiog
Job Type: Temporary - Part Time
Category: Learning (Schools)
Closing Date: 07/19/2019
Reference: AD13010719

Description

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Ysgol Esceifiog

Cyflog: £12,847 - £13,105  y flwyddyn

Oriau: 30 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn

Cytundeb: Dros dro

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a chofrestriad CGA.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Esceifiog, Gaerwen, Ynys Mon, LL60 6DD

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 19 Gorffenaf 2019

Am ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Mrs Llinos Davies
Telephone: 01248 421669
Email Address: ysg2140@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now