Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

Local Land Charges and Commons Registration Officer / Legal Assistant

Vacancy Details


Summary
Location: ANGLESEY
Job Type: Permanent - Full Time
Category: Council Business (Legal & Policy)
Closing Date: 06/21/2019
Reference: CB010419-3

Description

Gwasanaeth: Busnes y Cyngor

Adran: Cyfreithiol

Oriau: 37 awr y wythnos

Cyflog: Graddfa 7,  £32,878 - £36,876 y flwyddyn

Cytundeb: Parhaol

Er bydd y meini prawf ar gyfer y swydd yn parhau i fod yn Gymraeg hanfodol, byddem yn fodlon ystyried ceisiadau gan unrhyw un a fyddai’n barod i gyrraedd y lefel ofynnol o sgiliau iaith o fewn amserlen benodol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu.

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: LYNN BALL
Telephone: 01248 752586
Email Address: LynnBall@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now