Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

Principal Waste Management Officer (Information and Performance)

Vacancy Details


Summary
Location: WASTE MANAGEMENT
Job Type: Temporary - Full Time
Category: Highways, Waste and Property
Closing Date: 06/19/2019
Reference: HI010619

Description

Gwasanaeth:  Priffyrdd, Gwastraff ag Eiddo

Adran:  Gwastraff

Oriau:  37 awr y wythnos

Cyflog:  Graddfa 7,  £32,878 - £36,876 y flwyddyn

Cytundeb:  Dros dro (Cyfnod Mamolaeth)

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu. 

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council? If so, please apply through MyVi

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Meirion Edwards
Telephone: 01248 752818
Email Address: mpepp@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now