Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

Teaching Assistant Level 2- Ysgol Bodffordd

Vacancy Details


Summary
Location: YSGOL BODFFORDD
Job Type: Temporary - Part Time
Category: Learning (Schools)
Closing Date:
Reference: AD12670519

Description

Gwasanaeth: Dysgu

Ysgol: Bodffordd

Cyflog: £10,706- £10,921 y flwyddyn

Oriau: 25 awr yr wythnos, 39 wythnos y flwyddyn

Cytundeb:
Dros Dro

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar Gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol a chofrestriad CGA.

Ffurflenni cais i’w dychwelyd i Ysgol Bodffordd, Bodffordd, Llangefni, LL77 7LZ

Dyddiad Cau: Hanner Dydd, Dydd Gwener, 7 Mehefin 2019

Am ffurflen gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod.

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Mr Rhys Roberts
Telephone: 01248 723384
Email Address: ysg2133@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now