Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

RELIEF - Care Assistant - Plas Crigyll

Vacancy Details


Summary
Location: Anglesey
Job Type: Supply / Relief
Category: Adults Services
Closing Date:
Reference: AS070419

Description

Gwasanaeth:  Gwasanaethau Oedolion

Adran:  Darparwr

Oriau:  Yn ôl yr angen (Dydd Llun - Dydd Sul)

Cyflog:  Graddfa 3, £9.93 yr awr

Cytundeb:  Wrth Gefn

Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel Uwch boddhaol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council? If so, please apply through MyVi

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Rachel Williams
Telephone: 01248 752066
Email Address: RachelWilliams@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now