Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

RELIEF Teaching Assistant

Vacancy Details


Summary
Location: Anglesey
Job Type: Supply / Relief
Category: Learning (Schools)
Closing Date:
Reference: AD12280219

Description

Swydd Wag:   Cymhorthydd Addysgu wrth Gefn - Ysgolion

Adran:            Dysgu

Cyflog:           Tâl yr awr yn unol â lefel y swydd.  

Mae’r Awdurdod yn recriwtio am unigolion ar gael i weithio fel Cymhorthydd Addysgu fyr rhybudd ar draws ysgolion y Sir.  Nid yw’r swydd yn gwarantu oriau ond efallai yn addas i unigolion sydd ag amser yn ystod yr wythnos ac ar gael i weithio ar gyfer absenoldebau annisgwyl neu tymor byr.

Os ydych yn teimlo eich bod yn meddu y sgiliau a’r galluoedd a nodir yn y disgrifiad swydd, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais sydd ynghlwm, i’r Uned Adnoddau Dynol, Swyddfa’r Cyngor, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TW at sylw Kirsty Haston.

Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr cwblhau gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a fod yn gofrestredig gyda’r Cyngor Gweithlu Addysg.

Nid oes angen i Gymorthyddion Addysgu sydd eisoes wedi eu derbyn ar y rhestr ail ymgeisio.

Manylion pellach ar gael drwy ffonio’r Uned Adnoddau Dynol ar 01248 752902.


Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Kirsty Haston
Telephone: 01248 752902
Email Address: khxcs@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now