Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

RELIEF - Residential Care Home Assistant Cook (Various Homes)

Vacancy Details


Summary
Location: Anglesey
Job Type: Supply / Relief
Category: Adults Services
Closing Date:
Reference: AS070119

Description

Gwasanaeth:  Gwasanaethau Oedolion

Adran: 
Darparwr

Oriau: 
Yn ôl yr angen (Dydd Llun - Dydd Sul)

Cyflog: 
Graddfa 2, £9.55 yr awr

Cytundeb: 
Achlysurol 

Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel Uwch boddhaol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: RACHEL WILLIAMS
Telephone: 01259 752066
Email Address: RACHELWILLIAMS@YNYSMON.GOV.UK

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now