Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

RELIEF - Emergency Recreation Assistant (Lifeguard)

Vacancy Details


Summary
Location: ANGLESEY
Job Type: Supply / Relief
Category: Regulation and Economic Development
Closing Date:
Reference: ED010119

Description

Gwasanaeth: Rheoleiddio a Datblygu Economaidd

Adran: Hamdden

Oriau: Yn ôl yr angen (Dydd Llun - Dydd Sul)

Cyflog: Graddfa 2, £18,426 - £18,795 pro rata

Cytundeb: Achlysurol

Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel Uwch

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn Hanfodol

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu. 

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: MAIR ELUNED
Telephone: 01248 752026
Email Address: MAIRELUNED@YNYSMON.GOV.UK

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now