Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

RELIEF - Cafe Assistant

Vacancy Details


Summary
Location: Anglesey
Job Type: Supply / Relief
Category: Regulation and Economic Development
Closing Date:
Reference: ED021218

Description

Gwasanaeth:  Rheoleiddio a Datblygu Economaidd

Adran:  Hamdden

Oriau:  Yn ôl yr angen (Dydd Llun - Dydd Sul)

Cyflog:  Graddfa 1, £9.36 yr awr

Cytundeb:  Achlysurol

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn Ddymunol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.


Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council? If so, please apply through MyVi

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: MAIR ELUNED
Telephone: 01248 752026
Email Address: MAIRELUNED@YNYSMON.GOV.UK

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now