Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

RELIEF - Support Worker - Specialist Children's Service

Vacancy Details


Summary
Location: Anglesey
Job Type: Supply / Relief
Category: Childrens Services
Closing Date:
Reference: CS021218

Description

Gwasanaeth:  Plant

Adran:  Gwasanaethau Arbenigol Plant

Oriau:  Wrth Gefn - Penwythnos

Cyflog:  Graddfa 2, £9.55 yr awr

Cytundeb:  Achrysurol

Penodiad yn ddibynnol ar gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: SARAH HORTON
Telephone: 01248 750320
Email Address:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now