Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

RELIEF - Visitor Experience Assistant - Oriel Mon

Vacancy Details


Summary
Location: Oriel Ynys Mon Llangefni
Job Type: Supply / Relief
Category: Learning (Non Schools)
Closing Date:
Reference: LL031118

Description

Gwasanaeth:  Dysgu

Adran:  Oriel Mon

Oriau:  Yn ôl yr angen (Dydd Llun - Dydd Sul)

Cyflog:  £9.36 yr awr

Cytundeb:  Achlysurol

Penodiad yn ddibynnol ar wiriad GDG (DBS) lefel safonol boddhaol

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu. 

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council? If so, please apply through MyVi

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: Nicola Gibson
Telephone: 01248 752014
Email Address: NicolaGibson@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now