Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

Assistant Welfare Rights Adviser

Vacancy Details


Summary
Location: ANGLESEY
Job Type: Permanent - Full Time
Category: Housing
Closing Date: 04/26/2019
Reference: H031118

Description

Gwasanaeth: Tai

Adran: Cefnogi Tai

Cyflog: Graddfa 4, £20,541 - £23,111 y flwyddyn 

Oriau: 37 awr y wythnos

Cytundeb: Parhaol

Penodiad yn ddibynnol ar gwiriad GDG (DBS) lefel uwch.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn Hanfodol.

Er bydd y meini prawf ar gyfer y swydd yn parhau i fod yn Gymraeg hanfodol, byddem yn fodlon ystyried ceisiadau gan unrhyw un a fyddai’n barod i gyrraedd y lefel ofynnol o sgiliau iaith o fewn amserlen benodol.

Gan mai swydd Ymgynghorydd yw hon, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn medru arddangos gwybodaeth ymarferol dda o’r system budd-daliadau gwladol a sut i nodi’r budd-daliadau, y credydau treth, y Credyd Cynhwysol neu’r gwasanaethau taliadau statudol y mae defnyddwyr â’r hawl i’w derbyn ynghyd â’r gallu i gynghori ar, a chynorthwyo gyda’r broses o hawlio budd-daliadau.  Dylent fod â dealltwriaeth dda o’r modd y gall amgylchiadau unigolion effeithio ar eu hawliau i fudd-daliadau, dylent fedru cynnal gwiriadau budd-daliadau a chyfrifiadau ‘gwell allan’ a bod â dealltwriaeth o’r modd y mae mewnfudo a rheolau preswylio yn penderfynu ar hawliau i fudd-daliadau.

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.

Rydym yn eich cynghori i arbed y swydd ddisgrifiad a’r manyleb personol i’ch cyfrifiadur neu go bach gan unwaith y bydd y swydd yn cau, bydd y ddwy ddogfen yma yn diflannu. 

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **  

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council? If so, please apply through MyVi

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: CHRISTINE THOMSON
Telephone: 01407 760208
Email Address: CHRISTINETHOMSON@YNYSMON.GOV.UK

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now