Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

RELIEF - Flying Start Childcare Assistant

Vacancy Details


Summary
Location: Anglesey
Job Type: Supply / Relief
Category: Learning (Non Schools)
Closing Date:
Reference: LL030517

Description

Gwasanaeth:  Dysgu

Adain: 
Dechrau'n Deg

Oriau:
Yn ôl yr angen (Dydd Llun - Dydd Sul)

Cyflog: 
Graddfa 2, £9.55 yr awr

Cytundeb: 
Achlysurol hyd at 31/03/2020

Penodiad yn ddibynnol ar gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Atodir isod disgrifiad swydd/manylion personol fel ffeil PDF.


** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen allanol, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council? If so, please apply through MyVi

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: BETHAN HYWEL JONES
Telephone: 01407 767784
Email Address: BethanHJones@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now