Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

RELIEF - Flying Start Childcare Assistant

Vacancy Details


Summary
Location: ANGLESEY
Job Type: Supply / Relief
Category: Learning (Non Schools)
Closing Date:
Reference: LL030517

Description

Gwasanaeth:  Dysgu

Adain:  Dechrau'n Deg

Oriau: Hyd at 30 awr yr wythnos (yn ystod tymor ysgol) 

Cyflog:  Graddfa 2, £17,007 - £17,972 y flwyddyn (pro rata)

Cytundeb:  Dros dro hyd at 31/03/2020

Mae yr gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn hanfodol ar gyfer yr swydd hon.

Penodiad yn ddibynnol ar gwiriad GDG (DBS) lefel uwch boddhaol.


Am Ddisgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y ddolen isod.

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais. Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 

In order to apply for this vacancy, you must be able to supply the required answers to the following questions:

  • Are you an employee of Anglesey County Council? If so, please apply through MyVi

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: BETHAN HYWEL JONES
Telephone: 01407 767784
Email Address:

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now