Skip to Main Content

Main Navigation

Homepage How to Apply FAQs Register

RELIEF - Clerical Assistant

Vacancy Details


Summary
Location: Llangefni Headquarters
Job Type: Supply / Relief
Category:
Closing Date:
Reference: MD080312

Description

Gwasanaeth: I’w gadarnhau

Cyflog: £9.36 yr awr

Oriau: Yn ôl yr angen (Dydd Llun-Dydd Sul, 5 diwrnod allan o 7)

Cytundeb: Wrth Gefn

Mae’r Awdurdod yn bwriadu llunio rhestr o staff sydd ar gael i ddarparu gwasanaeth gweinyddol ar fyr rybudd.

Nid yw’r swydd hon yn gwarantu oriau ond efallai yn addas i unigolyn sydd ag amser yn ystod yr wythnos ac ar gael i weithio ar gyfer absenoldebau annisgwyl neu tymor byr.

Os ydych yn teimlo eich bod yn meddu y sgiliau a’r galluoedd a nodir yn y disgrifiad swydd, cwblhewch a dychwelwch y ffurflen gais sydd ynghlwm, i’r Uned Adnoddau Dynol.

Gweler y Swydd Ddisgrifiad am y gofynion sgiliau yn y Gymraeg ar gyfer y swydd hon.

Am Ffurflen Gais a Disgrifiad Swydd/Manylion Personol, dilynwch y dolennau isod. Noder nad yw'n bosibl ymgeisio am y swydd hon yn ddigidol a bydd angen llenwi ffurflen gais bapur (wedi ei atodi isod)

Downloads:

Contacts
Contact 1
Contact Name: ADNODDAU DYNOL / HUMAN RESOURC
Telephone: 01248 752931
Email Address: JobsSwyddi@ynysmon.gov.uk

Account Navigation

Not Registered?

  • Registering enables you to save personal information which saves you time when entering details, allows you to apply for jobs and manage your job applications.
  • Register Now