Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson.

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach.

Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wefan recriwtio cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 neu swyddi@ynysmon.gov.uk

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Trefnydd AdnoddauTaiYNYS MON07/06Gwneud cais am Trefnydd Adnoddau
WRTH GEFN - Cynorthwydd Llyfrgell AchlysurolDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwydd Llyfrgell Achlysurol
WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd CaffiRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Caffi
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)Gwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol PlantGwasanaethau PlantYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol Plant
Teacher Foundation Phase- Ysgol HenblasDysgu (Ysgolion)YSGOL HENBLAS07/06Gwneud cais am Teacher Foundation Phase- Ysgol Henblas
WRTH GEFN - Swyddog Gofal CwstmerRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Gofal Cwstmer
Teaching Assistant Level 2- Ysgol BodfforddDysgu (Ysgolion)YSGOL BODFFORDDGwneud cais am Teaching Assistant  Level 2- Ysgol Bodffordd
Teacher Foundation Phase- Ysgol BodfforddDysgu (Ysgolion)YSGOL BODFFORDD07/06Gwneud cais am Teacher Foundation Phase- Ysgol Bodffordd
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Argyfwng Cyflysterau (Achubwr Bywydau)Rheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Argyfwng Cyflysterau (Achubwr Bywydau)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n DegDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n Deg
Teaching Assistant (SEN) Level 2- Ysgol BodfforddDysgu (Ysgolion)YSGOL BODFFORDD07/06Gwneud cais am Teaching Assistant (SEN) Level 2- Ysgol Bodffordd
Teaher Foundation Phase - Ysgol Gynradd AmlwchDysgu (Ysgolion)YSGOL GYNRADD AMLWCH07/06Gwneud cais am Teaher Foundation Phase - Ysgol Gynradd Amlwch
WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A ChefnogaethGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A Chefnogaeth
WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer CorffRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
Gweithiwr Cymdeithasol (Cyfnod Mamolaeth) x2Gwasanaethau PlantYNYS MON07/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol (Cyfnod Mamolaeth) x2
Gweithiwr CymdeithasolGwasanaethau PlantYNYS MON07/06Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Arweinydd YmarferGwasanaethau PlantYNYS MON31/05Gwneud cais am Arweinydd Ymarfer
Athro/ Athrawes Saesneg- Ysgol Gyfun LlangefniDysgu (Ysgolion)YSGOL GYFUN LLANGEFNI28/05Gwneud cais am Athro/ Athrawes Saesneg- Ysgol Gyfun Llangefni
Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYNYS MON07/06Gwneud cais am Gofalwr Cartref
Clerc / TeipyddBusnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)YNYS MON31/05Gwneud cais am Clerc / Teipydd
Swyddog Diogelu Data YsgolionDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MON31/05Gwneud cais am Swyddog Diogelu Data Ysgolion
Ymgynghorydd Hawliau Lles CynorthwyolTaiYNYS MON31/05Gwneud cais am Ymgynghorydd Hawliau Lles Cynorthwyol
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gymraeg MorswynDysgu (Ysgolion)YSGOL MORSWYN31/05Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2 - Ysgol Gymraeg Morswyn
Swyddog Cydlyniad Cymunedol Rhanbarthol (Gogledd-Orllewin Cymru)TaiYNYS MON31/05Gwneud cais am Swyddog Cydlyniad Cymunedol Rhanbarthol (Gogledd-Orllewin Cymru)
Cynorthwy-ydd Gwasanaethau CefnogiTaiHOUSING SECTION31/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Cefnogi
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2 - Ysgol CybiDysgu (Ysgolion)YSGOL CYBI31/05Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2 - Ysgol Cybi
Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre (Cyfnod Mamolaeth) x 2Gwasanaethau OedolionYNYS MON31/05Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre (Cyfnod Mamolaeth) x 2
WRTH GEFN - Glanhawr/wraigPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Glanhawr/wraig
Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFNDysgu (Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFN
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd ClerigolPob UnPENCADLYS LLANGEFNIGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Clerigol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - BrwynogGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Brwynog
WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal  - Garreglwyd
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - HaulfreGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Crigyll
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas MonaGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Mona
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi IeuenctidDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid
WRTH GEFN - Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithredydd Safle Cyffredinol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr