Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson.

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach.

Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wefan recriwtio cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 neu swyddi@ynysmon.gov.uk

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Swyddog Cymorth BugeiliolDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Caergybi20/09Gwneud cais am Swyddog Cymorth Bugeiliol
WRTH GEFN - Glanhawr/wraigPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Glanhawr/wraig
Cymhorthydd Addysgu Lefel 3Dysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Caergybi20/09Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 3
Athro/ athrawes Cyfnod SylfaenDysgu (Ysgolion)Ysgol Llanfairpwllgwyngyll27/09Gwneud cais am Athro/ athrawes Cyfnod Sylfaen
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Rhoscolyn27/09Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2
Athro / Athrawes GwyddoniaethDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern20/09Gwneud cais am Athro / Athrawes Gwyddoniaeth
Arweinydd Dysgu Mathemateg a RhifeddDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern20/09Gwneud cais am Arweinydd Dysgu Mathemateg a Rhifedd
Swyddog CyflogauAdnoddau (Cyllid)Ynys Mon04/10Gwneud cais am Swyddog Cyflogau
Swyddog Cymorth Ailalluogi x 2Gwasanaethau OedolionYnys Mon27/09Gwneud cais am Swyddog Cymorth Ailalluogi x 2
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Rhyd y Llan27/09Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Cybi27/09Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2
Athro/Athrawes Cyfnod SylfaenDysgu (Ysgolion)Ysgol Llanfawr27/09Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen
Gweithiwr CymdeithasolGwasanaethau OedolionYnys Mon27/09Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Swyddog Strategol Gofal Plant a ChwaraeDysgu (Dim Ysgolion)Ynys Mon20/09Gwneud cais am Swyddog Strategol Gofal Plant a Chwarae
Swyddog Camdriniaeth DdomestigGwasanaethau PlantYnys Mon20/09Gwneud cais am Swyddog Camdriniaeth Ddomestig
Dirprwy Prif WeithredwrPrif WeithredwrYnys Mon26/09Gwneud cais am Dirprwy Prif Weithredwr
Swyddog Cydlyniad Cymunedol Rhanbarthol (Gogledd-Orllewin Cymru)TaiYnys Mon20/09Gwneud cais am Swyddog Cydlyniad Cymunedol Rhanbarthol (Gogledd-Orllewin Cymru)
Athro/ Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol LlandegfanDysgu (Ysgolion)Ysgol Llandegfan20/09Gwneud cais am Athro/ Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Llandegfan
Gweithiwyr Cymdeithasol Plant (15+ & Ol ofal)Gwasanaethau PlantYnys Mon20/09Gwneud cais am Gweithiwyr Cymdeithasol Plant (15+ & Ol ofal)
Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Preswyl - Plas MonaGwasanaethau OedolionYnys Mon20/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Preswyl - Plas Mona
Cydlynydd Cynhwysiant a LlesiantGwasanaethau PlantYnys Mon20/09Gwneud cais am Cydlynydd Cynhwysiant a Llesiant
Uwch Reolwr - Sector UwchraddDysgu (Dim Ysgolion)Ynys Mon20/09Gwneud cais am Uwch Reolwr - Sector Uwchradd
Gweithiwr Cefnogi Teulu - Teuluoedd GwydnGwasanaethau PlantYnys Mon20/09Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogi Teulu - Teuluoedd Gwydn
Athro/ athrawes Cymraeg a'r BACDysgu (Ysgolion)YSGOL DAVID HUGHES20/09Gwneud cais am Athro/ athrawes Cymraeg a'r BAC
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Cybi20/09Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2
Cynorthwy-ydd Personol i’r Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc/Swyddog GweinyddolDysgu (Dim Ysgolion)Ynys Mon20/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Personol i’r Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc/Swyddog Gweinyddol
Technegydd dan HyfforddiantPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon20/09Gwneud cais am Technegydd dan Hyfforddiant
Swyddog Datblygu TaiTaiYnys Mon20/09Gwneud cais am Swyddog Datblygu Tai
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin (Cartrefi Gofal Amrywiol)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin (Cartrefi Gofal Amrywiol)
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl CymunedolGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl Cymunedol
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol PlantGwasanaethau PlantYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol Plant
Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFNDysgu (Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFN
Wrth Gefn - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am Wrth Gefn - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)
WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer CorffRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal  - Garreglwyd
WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - HaulfreGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd CaffiRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Caffi
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Crigyll
WRTH GEFN - Swyddog Gofal CwstmerRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Gofal Cwstmer
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas MonaGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Mona
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - BrwynogGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Brwynog
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Hamdden Argyfwng (Achubwr Bywydau)Rheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Hamdden Argyfwng (Achubwr Bywydau)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n DegDysgu (Dim Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n Deg
WRTH GEFN - Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd ClerigolPob UnPencadlys LlangefniGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Clerigol
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi IeuenctidDysgu (Dim Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr