Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson.

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach.

Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wefan recriwtio cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 neu swyddi@ynysmon.gov.uk

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Rhosneigr23/07Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2
Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd x 2Gwasanaethau OedolionYnys Mon02/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd x 2
Ymgynghorydd Gwasanaethau CwsmerPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon26/07Gwneud cais am Ymgynghorydd Gwasanaethau Cwsmer
Clerc i'r Corff LlywodraethuDysgu (Ysgolion)Ysgol Pentraeth26/07Gwneud cais am Clerc i'r Corff Llywodraethu
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Morswyn26/07Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol PenysarnPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYsgol Penysarn26/07Gwneud cais am Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol Penysarn
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Pentraeth26/07Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Swyddog Perthnasau IachGwasanaethau PlantYnys Mon26/07Gwneud cais am Swyddog Perthnasau Iach
Peiriannydd Plymio & Gwresogi Amlsgiliedig dan HyfforddiantTaiYnys Mon26/07Gwneud cais am Peiriannydd Plymio & Gwresogi Amlsgiliedig dan Hyfforddiant
Saer Coed Amlsgiliedig dan HyfforddiantTaiYnys Mon26/07Gwneud cais am Saer Coed Amlsgiliedig dan Hyfforddiant
Trydanwr Amlsgiliedig dan HyfforddiantTaiYnys Mon26/07Gwneud cais am Trydanwr Amlsgiliedig dan Hyfforddiant
Dadansoddwr Ariannol a Data Cefnogi PoblTaiYnys Mon26/07Gwneud cais am Dadansoddwr Ariannol a Data Cefnogi Pobl
Swyddog Adolygiad, Contract a Datblygu Cefnogi PoblTaiYnys Mon26/07Gwneud cais am Swyddog Adolygiad, Contract a Datblygu Cefnogi Pobl
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Rhosneigr26/07Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre (Cyfnod Mamolaeth) x 2Gwasanaethau OedolionYnys Mon26/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre (Cyfnod Mamolaeth) x 2
Athro/Athrawes MathemategDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern13/09Gwneud cais am Athro/Athrawes Mathemateg
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Cemaes26/07Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Gyfun Llangefni17/07Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2
Arweinydd Dysgu Mathemateg a RhifeddDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern20/09Gwneud cais am Arweinydd Dysgu Mathemateg a Rhifedd
Prif WeithredwrPrif WeithredwrYnys Mon24/07Gwneud cais am Prif Weithredwr
Athro / Athrawes GwyddoniaethDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern20/09Gwneud cais am Athro / Athrawes Gwyddoniaeth
Cynorthwydd LlyfrgellDysgu (Dim Ysgolion)Ynys Mon19/07Gwneud cais am Cynorthwydd Llyfrgell
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 3Dysgu (Ysgolion)Ysgol Llanbedrgoch19/07Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 3
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Esceifiog19/07Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu ADY Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Talwrn19/07Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu ADY Lefel 2
Swyddog Cydlyniad Cymunedol Rhanbarthol (Gogledd-Orllewin Cymru)TaiYnys Mon19/07Gwneud cais am Swyddog Cydlyniad Cymunedol Rhanbarthol (Gogledd-Orllewin Cymru)
WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A ChefnogaethGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A Chefnogaeth
WRTH GEFN - Glanhawr/wraigPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Glanhawr/wraig
Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFNDysgu (Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFN
Cynorthwy-ydd HamddenRheoleiddio a Datblygu EconomaiddCanolfan Hamdden Amlwch19/07Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Hamdden
PennaethDysgu (Ysgolion)Ysgol Gyfun Llangefni12/09Gwneud cais am Pennaeth
WRTH GEFN - Cymhorthydd Profiad yr YmwelyddDysgu (Dim Ysgolion)Oriel Ynys Mon LlangefniGwneud cais am WRTH GEFN - Cymhorthydd Profiad yr Ymwelydd
Wrth Gefn - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am Wrth Gefn - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal (Canolfannau Dydd)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal (Canolfannau Dydd)
WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer CorffRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal  - Garreglwyd
WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - HaulfreGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd CaffiRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Caffi
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Crigyll
WRTH GEFN - Swyddog Gofal CwstmerRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Gofal Cwstmer
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas MonaGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Mona
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - BrwynogGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Brwynog
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Hamdden Argyfwng (Achubwr Bywydau)Rheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Hamdden Argyfwng (Achubwr Bywydau)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n DegDysgu (Dim Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n Deg
WRTH GEFN - Hyfforddwr Datblygu ChwaraeonRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Hyfforddwr Datblygu Chwaraeon
WRTH GEFN - Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd ClerigolPob UnPencadlys LlangefniGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Clerigol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr