Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn. 

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Os gwelwch yn dda, darllenwch y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’. 

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson. 

Gallwch weld ein swyddi gwag diweddaraf isod. I chwilota am fwy o swyddi, defnyddiwch y botwm chwilota. 

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach. 

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud Cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) **

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriPostiwydDyddiad CauGwneud CaisFfefrynnau
RELIEF SUPPORT WORKER - SPECIALIST CHILDREN'S SERVICEGwasanaethau Plant11/12Gwneud cais am RELIEF SUPPORT WORKER - SPECIALIST CHILDREN'S SERVICE
YMGYNGHORYDD HAWLIAU LLES CYNORTHWYOLTai11/1206/01Gwneud cais am YMGYNGHORYDD HAWLIAU LLES CYNORTHWYOL
YMGYNGHORYDD IECHYD A DIOGELWCH CORFFORAETHOLRheoleiddio a Datblygu Economaidd07/1223/12Gwneud cais am YMGYNGHORYDD IECHYD A DIOGELWCH CORFFORAETHOL
GORUCHWYLIWR/ GORUCHWYLWRAIG GANOL DYDD- YSGOL LLANFAWRDysgu (Ysgolion)07/1221/12Gwneud cais am GORUCHWYLIWR/ GORUCHWYLWRAIG GANOL DYDD- YSGOL LLANFAWR
GWEITHIWR CYMDEITHASOL PROFIADOLGwasanaethau Plant07/1223/12Gwneud cais am GWEITHIWR CYMDEITHASOL PROFIADOL
GWEITHIWR CEFNOGI IEUENCTID WRTH GEFNDysgu (Dim Ysgolion)06/12Gwneud cais am GWEITHIWR CEFNOGI IEUENCTID WRTH GEFN
GYRRWR / GWEITHREDYDD SAFLE CYFFREDINOL WRTH GEFNPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo06/12Gwneud cais am GYRRWR / GWEITHREDYDD SAFLE CYFFREDINOL WRTH GEFN
CYNORTHWYYDD GOFAL WRTH GEFN - AMRYW O GARTREFI GOFALGwasanaethau Oedolion06/12Gwneud cais am CYNORTHWYYDD GOFAL WRTH GEFN - AMRYW O GARTREFI GOFAL
GOFALWR CARTREF WRTH GEFNGwasanaethau Oedolion06/12Gwneud cais am GOFALWR CARTREF WRTH GEFN
CANFASIWR ETHOLIADAU ACHLYSUROLBusnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)06/12Gwneud cais am CANFASIWR ETHOLIADAU ACHLYSUROL
CYNORTHWY-YDD GOFAL PLANT ACHLYSUROL DECHRAU'N DEGDysgu (Dim Ysgolion)06/12Gwneud cais am CYNORTHWY-YDD GOFAL PLANT ACHLYSUROL DECHRAU'N DEG
GWEITHREDYDD SAFLE CYFFREDINOL WRTH GEFNPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo06/12Gwneud cais am GWEITHREDYDD SAFLE CYFFREDINOL WRTH GEFN
GWEITHIWR/GWEITHWRAIG CYMORTH WRTH GEFN - TAI A CHEFNOGAETHGwasanaethau Oedolion06/12Gwneud cais am GWEITHIWR/GWEITHWRAIG CYMORTH WRTH GEFN - TAI A CHEFNOGAETH
SWYDDOG PROFFESIYNOL ATGYFEIRIO CLEIFION I WNEUD YMARFEN CORFF WRTH GEFNRheoleiddio a Datblygu Economaidd06/12Gwneud cais am SWYDDOG PROFFESIYNOL ATGYFEIRIO CLEIFION I WNEUD YMARFEN CORFF WRTH GEFN
SAER COED AMLSGILIEDIGTai03/1216/12Gwneud cais am SAER COED AMLSGILIEDIG
CLERC CORFF LLYWODRAETHWYR - YSGOL GORONWY OWENDysgu (Ysgolion)30/1114/12Gwneud cais am CLERC CORFF LLYWODRAETHWYR -  YSGOL GORONWY OWEN
GWEITHIWR TEULU DECHRAU'N DEGDysgu (Dim Ysgolion)30/1116/12Gwneud cais am GWEITHIWR TEULU DECHRAU'N DEG
CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 (ADY) - YSGOL Y TYWYNDysgu (Ysgolion)30/1114/12Gwneud cais am CYMHORTHYDD ADDYSGU LEFEL 2 (ADY) - YSGOL Y TYWYN
GWEITHIWR BAR COFFIDysgu (Dim Ysgolion)30/1116/12Gwneud cais am GWEITHIWR BAR COFFI
GWEITHIWR BAR COFFIDysgu (Dim Ysgolion)30/1116/12Gwneud cais am GWEITHIWR BAR COFFI
CYMHORTHYDD PROFIAD YR YMWELYDD ACHLYSUROL - ORIEL MONDysgu (Dim Ysgolion)28/11Gwneud cais am CYMHORTHYDD PROFIAD YR YMWELYDD ACHLYSUROL - ORIEL MON
SWYDDOG GOFAL CWSMERPriffyrdd, Gwastraff ac Eiddo28/1116/12Gwneud cais am SWYDDOG GOFAL CWSMER
CYNORTHWYYD CLERCIO ACHLYSUROLPob Un07/11Gwneud cais am CYNORTHWYYD CLERCIO ACHLYSUROL

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr