Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson.

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach.

Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wefan recriwtio cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 neu swyddi@ynysmon.gov.uk

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Customer Service AdvisorTaiYnys Mon25/10Gwneud cais am Customer Service Advisor
Care Assistant - Garreglwyd (Maternity Cover)Gwasanaethau OedolionYnys Mon25/10Gwneud cais am Care Assistant - Garreglwyd (Maternity Cover)
Teaching Assistant Level 2 (SEN)Dysgu (Ysgolion)Ysgol Esceifiog25/10Gwneud cais am Teaching Assistant Level 2 (SEN)
English TeacherDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Caergybi25/10Gwneud cais am English Teacher
Independent Safeguarding and Reviewing OfficerGwasanaethau OedolionYnys Mon25/10Gwneud cais am Independent Safeguarding and Reviewing Officer
Digital Services Technician x2Trawsnewid CorfforaetholYnys Mon25/10Gwneud cais am Digital Services Technician x2
Social Worker - Mental HealthGwasanaethau OedolionYnys Mon25/10Gwneud cais am Social Worker - Mental Health
English TeacherDysgu (Ysgolion)Ysgol Syr Thomas Jones18/10Gwneud cais am English Teacher
Uwch Swyddog Cynllunio (Gorfodaeth)Rheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys Mon18/10Gwneud cais am Uwch Swyddog Cynllunio (Gorfodaeth)
Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYnys Mon18/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd
Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYnys Mon18/10Gwneud cais am Gofalwr Cartref
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Parc y Bont18/10Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Rheolwr Cofrestredig Cartref Plant (Anableddau Dysgu ac Anghenion Cymhleth)Gwasanaethau PlantYnys Mon18/10Gwneud cais am Rheolwr Cofrestredig Cartref Plant (Anableddau Dysgu ac Anghenion Cymhleth)
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Cybi14/10Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2
WRTH GEFN – Uwch Weithiwr IeuenctidDysgu (Dim Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN – Uwch Weithiwr Ieuenctid
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi IeuenctidDysgu (Dim Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid
WRTH GEFN - Glanhawr/wraigPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Glanhawr/wraig
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin (Cartrefi Gofal Amrywiol)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin (Cartrefi Gofal Amrywiol)
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl CymunedolGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl Cymunedol
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol PlantGwasanaethau PlantYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol Plant
Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFNDysgu (Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFN
Wrth Gefn - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am Wrth Gefn - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)
WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer CorffRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal  - Garreglwyd
WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - HaulfreGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd CaffiRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Caffi
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Crigyll
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas MonaGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Mona
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - BrwynogGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Brwynog
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n DegDysgu (Dim Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n Deg
WRTH GEFN - Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd ClerigolPob UnPencadlys LlangefniGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Clerigol

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr