Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Bwletin Swyddi Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn. 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn ar hyn o bryd yn treialu model Hybrid (ar ôl-Covid) o weithio ar gyfer y rhan fwyaf o swyddi swyddfa, sy'n golygu y cewch gyfle i gyfuno gweithio o fewn amgylchedd swyddfa ochr yn ochr â gweithio gartref.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif. Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost. Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.  Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson. 

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Cofrestrwch i dderbyn ein cyfleoedd gwaith diweddaraf drwy glicio ar y tab 'Bwletin Swyddi' uchod.


Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Hyfforddwr BeicioPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon22/08Gwneud cais am Hyfforddwr Beicio
Cynorthwyydd Gwasanaeth - Gwasanaethau DemocrataiddBusnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)Ynys Mon15/08Gwneud cais am Cynorthwyydd Gwasanaeth - Gwasanaethau Democrataidd
Swyddog Cymorth Gwasanaethau EtholiadolBusnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)Ynys Mon15/08Gwneud cais am Swyddog Cymorth Gwasanaethau Etholiadol
Cyfreithiwr (Contractau, Caffael a Llywodraethu Corfforaethol)Busnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)Ynys Mon15/08Gwneud cais am Cyfreithiwr (Contractau, Caffael a Llywodraethu Corfforaethol)
Swyddog Rheolaeth AdeiladuRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys Mon22/08Gwneud cais am Swyddog Rheolaeth Adeiladu
Gweithiwr Gofal Cymdeithasol X4Gwasanaethau PlantYnys Mon22/08Gwneud cais am Gweithiwr Gofal Cymdeithasol X4
Swyddog Ymgysylltu Cymunedol - Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (RPLLEA)Priffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon22/08Gwneud cais am Swyddog Ymgysylltu Cymunedol - Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol (RPLLEA)
Gweithwr Teulu Dechrau'n DegGwasanaethau PlantYnys Mon22/08Gwneud cais am Gweithwr Teulu Dechrau'n Deg
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Rhosybol19/08Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2
Uwch ArchwilyddAdnoddau (Cyllid)Ynys Mon15/08Gwneud cais am Uwch Archwilydd
Gweithiwr Chwarae Blynyddoedd Cynnar Dechrau'n Deg x 3Gwasanaethau PlantYnys Mon15/08Gwneud cais am Gweithiwr Chwarae Blynyddoedd Cynnar Dechrau'n Deg x 3
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Esceifiog19/08Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Clerc i Corff Llywodraethu YsgolDysgu (Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am  Clerc i Corff Llywodraethu Ysgol
Wrth Gefn - Hyfforddwr Canolfan HamddenRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am Wrth Gefn - Hyfforddwr Canolfan Hamdden
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd ClerigolTrawsnewid CorfforaetholYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Clerigol
WRTH GEFN - Swyddog Gofal CwsmerRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Gofal Cwsmer
Cymhorthydd Hamdden (Achubwr Bywydau)Rheoleiddio a Datblygu EconomaiddCanolfan Hamdden Plas Arthur15/08Gwneud cais am Cymhorthydd Hamdden (Achubwr Bywydau)
Cymhorthydd Hamdden (Achubwr Bywydau)Rheoleiddio a Datblygu EconomaiddCanolfan Hamdden Caergybi15/08Gwneud cais am Cymhorthydd Hamdden (Achubwr Bywydau)
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 1Dysgu (Ysgolion)Ysgol Bryngwran19/08Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 1
Glanhawr SymudolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon15/08Gwneud cais am Glanhawr Symudol
Cynorthwy-ydd Domestig / Golchi Dillad -Cartref Gofal Preswyl BrwynogGwasanaethau OedolionYnys Mon15/08Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Domestig / Golchi Dillad -Cartref Gofal Preswyl Brwynog
Gofalwr/wraig Cartref x 2Gwasanaethau OedolionYnys Mon15/08Gwneud cais am Gofalwr/wraig Cartref x 2
Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl CymunedolGwasanaethau OedolionYnys Mon15/08Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl Cymunedol
Rheolwr Prosiect - Grant Plant a Chynlluniau Grant EraillGwasanaethau PlantSOCIAL SERVICES HEADQUARTERS15/08Gwneud cais am Rheolwr Prosiect - Grant Plant a Chynlluniau Grant Eraill
Glanhawr - Ysgol Gyfun LlangefniPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon15/08Gwneud cais am Glanhawr - Ysgol Gyfun Llangefni
Swyddog Strategol TaiTaiYnys Mon15/08Gwneud cais am Swyddog Strategol Tai
Rheolwr Prosiect - Clefyd Coed YnnPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon15/08Gwneud cais am Rheolwr Prosiect - Clefyd Coed Ynn
Glanhawr - Ysgol MorswynPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon15/08Gwneud cais am Glanhawr - Ysgol Morswyn
Cymhorthydd Gweinyddol Cymorth TaiTaiYnys Mon15/08Gwneud cais am Cymhorthydd Gweinyddol Cymorth Tai
Swyddog Iechyd Meddwl Cefnogaeth TaiTaiYnys Mon15/08Gwneud cais am Swyddog Iechyd Meddwl Cefnogaeth Tai
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Pencarnisiog12/08Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
WRTH GEFN - Cymhorthydd HamddenRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cymhorthydd Hamdden
Wrth Gefn - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer CorffRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am Wrth Gefn - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl CymunedolGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl Cymunedol
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Cybi02/09Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Corn Hir16/09Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu - Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Cybi02/09Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin - HaulfreGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin - Haulfre
Athro/Athrawes MathemategDysgu (Ysgolion)Ysgol Gyfun Llangefni26/08Gwneud cais am Athro/Athrawes Mathemateg
WRTH GEFN - GyrrwrPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr
Dirprwy BennaethDysgu (Ysgolion)Ysgol Syr Thomas Jones14/09Gwneud cais am Dirprwy Bennaeth
Athro/AthrawesDysgu (Ysgolion)Ysgol Beaumaris09/09Gwneud cais am Athro/Athrawes
WRTH GEFN - HebryngyddPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Hebryngydd
WRTH GEFN - Hyfforddwr Datblygu ChwaraeonRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Hyfforddwr Datblygu Chwaraeon
WRTH GEFN - Cymhorthydd LlyfrgellDysgu (Dim Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN  - Cymhorthydd Llyfrgell
WRTH GEFN - Cymhorthydd AddysguDysgu (Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cymhorthydd Addysgu
Gweithiwr CymdeithasolGwasanaethau PlantYnys MonGwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Athro / Athrawes CyflenwolDysgu (Ysgolion)SUPPLY TEACHERSGwneud cais am Athro / Athrawes Cyflenwol
Cymhorthydd Gofal Wrth Gefn (Gwasanaethau Dydd)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am Cymhorthydd Gofal Wrth Gefn (Gwasanaethau Dydd)
Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechraun Deg Wrth Gefn - Pob CanolfanGwasanaethau PlantYnys MonGwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechraun Deg Wrth Gefn - Pob Canolfan

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr