Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson.

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach.

Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wefan recriwtio cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 neu swyddi@ynysmon.gov.uk

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
WRTH GEFN - Cymhorthydd Profiad yr Ymwelydd - Oriel MonDysgu (Dim Ysgolion)ORIEL YNYS MON LLANGEFNIGwneud cais am WRTH GEFN - Cymhorthydd Profiad yr Ymwelydd - Oriel Mon
Clerc / TeipyddBusnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)YNYS MON05/07Gwneud cais am Clerc / Teipydd
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Gynradd BodedernDysgu (Ysgolion)YSGOL GYNRADD BODEDERN21/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Gynradd Bodedern
Athro/Awes Mathemateg - Ysgol Syr Thomas JonesDysgu (Ysgolion)YSGOL SYR THOMAS JONES01/07Gwneud cais am Athro/Awes Mathemateg - Ysgol Syr Thomas Jones
Cyfreithiwr (Eiddo)Busnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)YNYS MON21/06Gwneud cais am Cyfreithiwr (Eiddo)
Swyddog Datblygu'r Prosiect Llongau MordaithRheoleiddio a Datblygu EconomaiddECONOMIC DEVELOPMENT28/06Gwneud cais am Swyddog Datblygu'r Prosiect Llongau Mordaith
Swyddog Therapiwtig TRACDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MON28/06Gwneud cais am Swyddog Therapiwtig TRAC
Glanhawr SymudolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MON28/06Gwneud cais am Glanhawr Symudol
Wrth Gefn - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)Gwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am Wrth Gefn - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)
Pennaeth - Ysgol LlanfechellDysgu (Ysgolion)YSGOL LLANFECHELL28/06Gwneud cais am Pennaeth - Ysgol Llanfechell
Athro/Athrawes, Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Gynradd BodedernDysgu (Ysgolion)YSGOL GYNRADD BODEDERN21/06Gwneud cais am Athro/Athrawes, Cyfnod Allweddol 2 - Ysgol Gynradd Bodedern
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2- Ysgol David Hughes x 5Dysgu (Ysgolion)YSGOL DAVID HUGHES28/06Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2- Ysgol David Hughes x 5
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol PlantGwasanaethau PlantYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol Plant
Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n DegDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MON28/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n Deg
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal (Canolfannau Dydd)Gwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal (Canolfannau Dydd)
Prif Swyddog Rheoli Gwastraff (Gwybodaeth a Perfformiad)Priffyrdd, Gwastraff ac EiddoWASTE MANAGEMENT19/06Gwneud cais am Prif Swyddog Rheoli Gwastraff (Gwybodaeth a Perfformiad)
Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol LlanerchymeddDysgu (Ysgolion)YSGOL LLANERCHYMEDD28/06Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen - Ysgol Llanerchymedd
Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd x 2Gwasanaethau OedolionYNYS MON28/06Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd x 2
Cydlynydd Gwasanaeth (Cyfnod Mamolaeth)Gwasanaethau OedolionPENCADLYS LLANGEFNI21/06Gwneud cais am Cydlynydd Gwasanaeth (Cyfnod Mamolaeth)
Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch CorfforaetholRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MON28/06Gwneud cais am Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch Corfforaethol
Trefnydd AdnoddauTaiYNYS MON28/06Gwneud cais am Trefnydd Adnoddau
Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl IfancPrif WeithredwrYNYS MON21/06Gwneud cais am Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc
Hyfforddwr Ffitrwydd a LlesiantRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MON21/06Gwneud cais am Hyfforddwr Ffitrwydd a Llesiant
Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 2 - Ysgol CybiDysgu (Ysgolion)YSGOL CYBI20/06Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 2 - Ysgol Cybi
Swyddog Dyletswydd - Rhannu SwyddGwasanaethau OedolionYNYS MON21/06Gwneud cais am Swyddog Dyletswydd - Rhannu Swydd
Athro/ Athrawes- Ysgol Corn HirDysgu (Ysgolion)YSGOL CORN HIR21/06Gwneud cais am Athro/ Athrawes- Ysgol Corn Hir
Rheolwr Cofrestredig Cartref Plant ArbenigolGwasanaethau PlantYNYS MON21/06Gwneud cais am Rheolwr Cofrestredig Cartref Plant Arbenigol
Swyddog Pridiannau Tir a Cofrestru Tir Comin / Cynorthwyydd CyfreithiolBusnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)YNYS MON21/06Gwneud cais am Swyddog Pridiannau Tir a Cofrestru Tir Comin / Cynorthwyydd Cyfreithiol
WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer CorffRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
WRTH GEFN - Cynorthwydd Llyfrgell AchlysurolDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwydd Llyfrgell Achlysurol
WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal  - Garreglwyd
WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - HaulfreGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd CaffiRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Caffi
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)Gwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Crigyll
WRTH GEFN - Swyddog Gofal CwstmerRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Gofal Cwstmer
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas MonaGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Mona
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - BrwynogGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Brwynog
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Hamdden Argyfwng (Achubwr Bywydau)Rheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Hamdden Argyfwng (Achubwr Bywydau)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n DegDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n Deg
WRTH GEFN - Hyfforddwr Datblygu ChwaraeonRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Hyfforddwr Datblygu Chwaraeon
WRTH GEFN - Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A ChefnogaethGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A Chefnogaeth
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2- Ysgol BodfforddDysgu (Ysgolion)YSGOL BODFFORDDGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2- Ysgol Bodffordd
WRTH GEFN - Glanhawr/wraigPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Glanhawr/wraig
Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFNDysgu (Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFN
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd ClerigolPob UnPENCADLYS LLANGEFNIGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Clerigol
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi IeuenctidDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr