Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn. 

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’. 

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson. 

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach. 

Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wefan recriwtio cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 neu swyddi@ynysmon.gov.uk

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn (yn cynnwys staff wrth gefn) ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Fe welwch 50 o’r swyddi gwag diweddaraf isod. Bydd angen ichi ddefnyddio’r botwm Chwilio isod er mwyn gweld rhagor o swyddi.

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Swyddog Perfformiad a ChydymffurfiaethRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys Mon12/10Gwneud cais am Swyddog Perfformiad a Chydymffurfiaeth
Swyddog Cefnogi BusnesGwasanaethau OedolionYnys Mon11/10Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Busnes
Rheolwr Gwasanaeth (Pobl Hyn / Oedolion Iau)Gwasanaethau OedolionYnys Mon11/10Gwneud cais am Rheolwr Gwasanaeth (Pobl Hyn / Oedolion Iau)
Glanhawr - Fflatiau Llys TeglaPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon11/10Gwneud cais am Glanhawr - Fflatiau Llys Tegla
Gweithiwr Ymyrraeth Teulu (Tim Trawsnewid Gwynedd a Mon)Gwasanaethau PlantYnys Mon04/10Gwneud cais am Gweithiwr Ymyrraeth Teulu (Tim Trawsnewid Gwynedd a Mon)
Gweithiwr Cefnogol - Tim Trawsnewid Gwynedd ac Ynys Mon x 3Gwasanaethau PlantYnys Mon04/10Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogol - Tim Trawsnewid Gwynedd ac Ynys Mon x 3
Swyddog Ymgysylltu – Hyrwyddo DemocratiaethBusnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)Ynys Mon11/10Gwneud cais am Swyddog Ymgysylltu – Hyrwyddo Democratiaeth
Rheolwr Cartref Gofal Preswyl (Cartref Gofal Dementia Arbenigol- Garreglwyd)Gwasanaethau OedolionGarreglwyd11/10Gwneud cais am Rheolwr Cartref Gofal Preswyl  (Cartref Gofal Dementia Arbenigol- Garreglwyd)
Cogydd/es Cartref Gofal Preswyl - Plas MonaGwasanaethau OedolionYnys Mon11/10Gwneud cais am Cogydd/es Cartref Gofal Preswyl - Plas Mona
Athro / Athrawes - DyniaethauDysgu (Ysgolion)Ysgol David Hughes08/10Gwneud cais am Athro / Athrawes - Dyniaethau
Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Preswyl - Plas MonaGwasanaethau OedolionYnys Mon11/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Preswyl - Plas Mona
Clerc i Gorff Llywodraethu YsgolDysgu (Ysgolion)Ysgol Goronwy Owen08/10Gwneud cais am Clerc i Gorff Llywodraethu Ysgol
Cyfieithydd - Lefel 4Dysgu (Ysgolion)Ysgol David Hughes08/10Gwneud cais am Cyfieithydd - Lefel 4
Arweinydd YmarferGwasanaethau PlantYnys Mon11/10Gwneud cais am Arweinydd Ymarfer
Goruchwiliwr Amser CinioDysgu (Ysgolion)Ysgol Gynradd Amlwch08/10Gwneud cais am Goruchwiliwr Amser Cinio
Glanhawr - Ysgol Uwchradd BodedernPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon11/10Gwneud cais am Glanhawr - Ysgol Uwchradd Bodedern
Swyddog Therapiwtic TRACGwasanaethau PlantYnys Mon11/10Gwneud cais am Swyddog Therapiwtic TRAC
Cymhorthydd Addysgu ADY - Lefel 2 - Gyda Chymhwyster BSLDysgu (Ysgolion)Ysgol Santes Dwynwen08/10Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu ADY - Lefel 2 - Gyda Chymhwyster BSL
Athro / Athrawes - GwyddoniaethDysgu (Ysgolion)Ysgol David Hughes08/10Gwneud cais am Athro / Athrawes - Gwyddoniaeth
Clerc LlywodraethwyrDysgu (Ysgolion)Ysgol Llanbedrgoch08/10Gwneud cais am Clerc Llywodraethwyr
Peiriannydd Profiad Bwrdd Gwaith TGTrawsnewid CorfforaetholYnys Mon11/10Gwneud cais am Peiriannydd Profiad Bwrdd Gwaith TG
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Gynradd Amlwch08/10Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Gweithiwr Chwarae Blynyddoedd Cynnar Dechrau'n Deg x 2Gwasanaethau PlantYnys Mon11/10Gwneud cais am Gweithiwr Chwarae Blynyddoedd Cynnar Dechrau'n Deg x 2
Arweinydd Tim - Tai a ChefnogaethGwasanaethau OedolionYnys Mon11/10Gwneud cais am Arweinydd Tim - Tai a Chefnogaeth
Gweithiwr/wraig Cymorth – Prosiectau Tai a ChefnogaethGwasanaethau OedolionYnys Mon11/10Gwneud cais am   Gweithiwr/wraig Cymorth – Prosiectau Tai a Chefnogaeth
Cynorthwy-ydd Gofal -Plas CrigyllGwasanaethau OedolionYnys Mon11/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal -Plas Crigyll
Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYnys Mon11/10Gwneud cais am Gofalwr Cartref
Gofalwr/wraig Cartref x 5Gwasanaethau OedolionYnys Mon11/10Gwneud cais am Gofalwr/wraig Cartref x 5
Cynorthwy-ydd Gwasanaethau CymorthTaiYnys Mon04/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Cymorth
Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYnys Mon11/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd
Therapydd GalwedigaetholGwasanaethau OedolionYnys Mon04/10Gwneud cais am Therapydd Galwedigaethol
Gweithiwr CymdeithasolGwasanaethau OedolionYnys Mon04/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Kingsland01/10Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Kingsland01/10Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) - Lefel 2
Swyddog Cefnogi Ysgol - Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Cemaes01/10Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Ysgol - Lefel 2
Athro / Athrawes - GwyddoniaethDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern01/10Gwneud cais am Athro / Athrawes - Gwyddoniaeth
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern01/10Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Swyddog Gofal Cwsmer - Canolfan Hamdden CaergybiRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys Mon04/10Gwneud cais am Swyddog Gofal Cwsmer - Canolfan Hamdden Caergybi
CYMHORTHYDD ADDYSGU (ADY) - LEFEL 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Morswyn01/10Gwneud cais am CYMHORTHYDD ADDYSGU (ADY) - LEFEL 2
Swyddog LlifogyddPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon04/10Gwneud cais am Swyddog Llifogydd
Gweithiwr Teulu Dechraun DegGwasanaethau PlantYnys Mon04/10Gwneud cais am Gweithiwr Teulu Dechraun Deg
Gweithwyr Cefnogi Ieuenctid Wrth GefnGwasanaethau PlantYnys MonGwneud cais am Gweithwyr Cefnogi Ieuenctid Wrth Gefn
Goruchwiliwr Amser CinioDysgu (Ysgolion)Ysgol Rhyd y Llan01/10Gwneud cais am Goruchwiliwr Amser Cinio
Swyddog Ymgysylltu Teulu MonGwasanaethau PlantYnys Mon04/10Gwneud cais am Swyddog Ymgysylltu Teulu Mon
Uwch Beiriannydd (Traffig & Pharcio)Priffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys Mon04/10Gwneud cais am Uwch Beiriannydd (Traffig & Pharcio)
Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 3Dysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern01/10Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Ysgol Lefel 3
Clerc / Teipydd a Swyddog Cefnogi BusnesBusnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)Ynys Mon04/10Gwneud cais am Clerc / Teipydd a Swyddog Cefnogi Busnes
Swyddog Cefnogaeth Tai - AsesiadTaiYnys Mon04/10Gwneud cais am Swyddog Cefnogaeth Tai - Asesiad
Gofalwr & Glanhawr - Ysgol Y GraigPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYsgol y Graig04/10Gwneud cais am Gofalwr & Glanhawr - Ysgol Y Graig
Athro / Athrawes - SaesnegDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern01/10Gwneud cais am Athro / Athrawes - Saesneg

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr