Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson.

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach.

Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wefan recriwtio cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 neu swyddi@ynysmon.gov.uk

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Peirianydd Plymio a Gwresogi AmlsgiliedigTaiGAERWEN DEPOT02/10Gwneud cais am Peirianydd Plymio a Gwresogi Amlsgiliedig
Rheolwr Rhaglen Partneriarth TirweddRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys Mon02/10Gwneud cais am Rheolwr Rhaglen Partneriarth Tirwedd
Swyddog Prosect Cymunedol y Bartneriaeth TirweddRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys Mon02/10Gwneud cais am Swyddog Prosect Cymunedol y Bartneriaeth Tirwedd
x2 Cymhorthydd Addysgu Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Kingsland02/10Gwneud cais am x2 Cymhorthydd Addysgu Lefel 2
Clerc I Gorff Llywodraethu YsgolDysgu (Ysgolion)Ysgol Pencarnisiog02/10Gwneud cais am Clerc I Gorff Llywodraethu Ysgol
Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Cybi02/10Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Allweddol 2
Teaching Assistant Level 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol David Hughes02/10Gwneud cais am Teaching Assistant Level 2
Youth Engagement WorkerGwasanaethau PlantPencadlys Llangefni02/10Gwneud cais am Youth Engagement Worker
Cynorthwy-ydd Rhaglen Partneriarth TirweddRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys Mon02/10Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Rhaglen Partneriarth Tirwedd
Gweithiwr CymdeithasolGwasanaethau OedolionYnys Mon02/10Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Athro/Athrawes - Cyfnod SylfaenDysgu (Ysgolion)Ysgol Cybi25/09Gwneud cais am Athro/Athrawes - Cyfnod Sylfaen
Teaching Assistant Level 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Pentraeth02/10Gwneud cais am Teaching Assistant Level 2
Cyfarwyddwr Rheoleiddio a LlePrif WeithredwrYnys Mon12/10Gwneud cais am Cyfarwyddwr Rheoleiddio a Lle
Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl CymeradwyGwasanaethau OedolionYnys Mon02/10Gwneud cais am Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy
Clerc i Gorff Llywodraethu YsgolDysgu (Ysgolion)Ysgol Llanfechell25/09Gwneud cais am Clerc i Gorff Llywodraethu Ysgol
Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n DegDysgu (Dim Ysgolion)Ynys Mon25/09Gwneud cais am Arweinydd Gofal Plant Dechrau’n Deg
Goruchwyliwr BrecwastDysgu (Ysgolion)Ysgol Gynradd Amlwch25/09Gwneud cais am Goruchwyliwr Brecwast
Swyddog Cymorth Ailalluogi x 2Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am Swyddog Cymorth Ailalluogi x 2
Goruchwyliwr Canol DyddDysgu (Ysgolion)Ysgol Gynradd Amlwch25/09Gwneud cais am Goruchwyliwr Canol Dydd
Rheolwr Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadauAdnoddau (Cyllid)Ynys Mon25/09Gwneud cais am Rheolwr Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol y Tywyn25/09Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Glanhawr - Canolfan Addysg y BontPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoCanolfan Addysg y Bont25/09Gwneud cais am Glanhawr - Canolfan Addysg y Bont
WRTH GEFN - Cymhorthydd Profiad yr YmwelyddDysgu (Dim Ysgolion)Oriel Ynys Mon LlangefniGwneud cais am WRTH GEFN - Cymhorthydd Profiad yr Ymwelydd
WRTH GEFN - GlanhawrPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Glanhawr
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl CymunedolGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl Cymunedol
WRTH GEFN - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)
Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFNDysgu (Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFN
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol PlantGwasanaethau PlantYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol Plant
RELIEF - Cartref Gofal Plant: Gweithiwr Gofal Plant PreswylGwasanaethau PlantYnys MonGwneud cais am RELIEF - Cartref Gofal Plant: Gweithiwr Gofal Plant Preswyl
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - HaulfreGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref
WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal  - Garreglwyd
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Crigyll
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas MonaGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Mona
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - BrwynogGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Brwynog

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr