Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson.

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach.

Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wefan recriwtio cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 neu swyddi@ynysmon.gov.uk

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cynorthwy-ydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau OedolionYnys Mon06/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Crigyll
Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre (Cyfnod Mamolaeth) x 2Gwasanaethau OedolionYnys Mon06/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre (Cyfnod Mamolaeth) x 2
Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYnys Mon06/09Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Garreglwyd
Dadansoddwr Gwasanaethau DigidolTrawsnewid CorfforaetholYnys Mon30/08Gwneud cais am Dadansoddwr Gwasanaethau Digidol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin (Cartrefi Gofal Amrywiol)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Cegin (Cartrefi Gofal Amrywiol)
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol y Graig30/08Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol CemaesGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Cybi06/09Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2
Gweithiwyr Cymdeithasol - PlantGwasanaethau PlantSOCIAL SERVICES SECTION30/08Gwneud cais am Gweithiwyr Cymdeithasol - Plant
Swyddog Dyletswydd - Rhannu SwyddGwasanaethau OedolionYnys Mon30/08Gwneud cais am Swyddog Dyletswydd - Rhannu Swydd
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Llanerchymedd30/08Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2
Cymhorthydd Addysgu ADY Level 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Santes Dwynwen23/08Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu ADY Level 2
Dadansoddwr Ariannol a Data Cefnogi PoblTaiYnys Mon23/08Gwneud cais am Dadansoddwr Ariannol a Data Cefnogi Pobl
Peiriannydd Plymio & Gwresogi AmlsgiliedigTaiYnys Mon23/08Gwneud cais am Peiriannydd Plymio & Gwresogi Amlsgiliedig
Swyddog Gweinyddol Mynediad a DataDysgu (Dim Ysgolion)Ynys Mon23/08Gwneud cais am Swyddog Gweinyddol Mynediad a Data
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl CymunedolGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogol Iechyd Meddwl Cymunedol
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol PlantGwasanaethau PlantYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol Plant
Athro/Athrawes Cyfnod SylfaenDysgu (Ysgolion)Ysgol Rhyd y Llan06/09Gwneud cais am Athro/Athrawes Cyfnod Sylfaen
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2Dysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern06/09Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2
PennaethDysgu (Ysgolion)Ysgol Gyfun Llangefni12/09Gwneud cais am Pennaeth
Athro/Athrawes MathemategDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern13/09Gwneud cais am Athro/Athrawes Mathemateg
Arweinydd Dysgu Mathemateg a RhifeddDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern20/09Gwneud cais am Arweinydd Dysgu Mathemateg a Rhifedd
Athro / Athrawes GwyddoniaethDysgu (Ysgolion)Ysgol Uwchradd Bodedern20/09Gwneud cais am Athro / Athrawes Gwyddoniaeth
WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A ChefnogaethGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A Chefnogaeth
WRTH GEFN - Glanhawr/wraigPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Glanhawr/wraig
Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFNDysgu (Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu WRTH GEFN
WRTH GEFN - Cymhorthydd Profiad yr YmwelyddDysgu (Dim Ysgolion)Oriel Ynys Mon LlangefniGwneud cais am WRTH GEFN - Cymhorthydd Profiad yr Ymwelydd
Wrth Gefn - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am Wrth Gefn - Gweithiwr Cymorth (Tai a Chefnogaeth)
WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer CorffRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff
WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal  - Garreglwyd
WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - HaulfreGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd CaffiRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Caffi
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)Gwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Crigyll
WRTH GEFN - Swyddog Gofal CwstmerRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Gofal Cwstmer
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas MonaGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Mona
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - BrwynogGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Brwynog
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Hamdden Argyfwng (Achubwr Bywydau)Rheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Hamdden Argyfwng (Achubwr Bywydau)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n DegDysgu (Dim Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n Deg
WRTH GEFN - Hyfforddwr Datblygu ChwaraeonRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Hyfforddwr Datblygu Chwaraeon
WRTH GEFN - Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYnys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd ClerigolPob UnPencadlys LlangefniGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Clerigol
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi IeuenctidDysgu (Dim Ysgolion)Ynys MonGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr