Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn.

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Mae'n bwysig i chi ddarllen y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’.

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson.

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach.

Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wefan recriwtio cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 neu swyddi@ynysmon.gov.uk

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. **

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Denu Talent - TaiTaiYNYS MON26/04Gwneud cais am Denu Talent - Tai
Swydd Strategath TaiTaiYNYS MON26/04Gwneud cais am Swydd Strategath Tai
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd ClerigolPob UnPENCADLYS LLANGEFNIGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Clerigol
Denu Talent - CrychfanRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MON26/04Gwneud cais am Denu Talent - Crychfan
Denu Talent - Gwasanaeth OedolionGwasanaethau OedolionYNYS MON26/04Gwneud cais am Denu Talent - Gwasanaeth Oedolion
Technician (Maintenance)Priffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MON03/05Gwneud cais am Technician (Maintenance)
Denu Talent - Gwasanaeth Cyfrifeg, Archwilio mewnol a Rheoli RisgAdnoddau (Cyllid)YNYS MON26/04Gwneud cais am Denu Talent - Gwasanaeth Cyfrifeg, Archwilio mewnol a Rheoli Risg
Denu Talent - HamddenRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MON26/04Gwneud cais am Denu Talent - Hamdden
Denu Talent - Gwasanaeth PlantGwasanaethau PlantYNYS MON26/04Gwneud cais am Denu Talent - Gwasanaeth Plant
Civil Enforcement Officer (Parking)Priffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MON03/05Gwneud cais am Civil Enforcement Officer (Parking)
Denu Talent - Priffyrdd ac Adeiladwaith Peirianneg SifilPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MON26/04Gwneud cais am Denu Talent  - Priffyrdd ac Adeiladwaith Peirianneg Sifil
Cydlynydd Dechrau'n Deg (Chwarae a Gofal Plant)Dysgu (Dim Ysgolion)CANOLFAN JESSE HUGHES: CAERGYBI26/04Gwneud cais am Cydlynydd Dechrau'n Deg (Chwarae a Gofal Plant)
Cymhorthydd Addysgu Lefel 4- Ysgol David Hughes x 2Dysgu (Ysgolion)YSGOL DAVID HUGHES03/05Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 4- Ysgol David Hughes x 2
Denu Talent - Adnoddau DynolTrawsnewid CorfforaetholYNYS MON26/04Gwneud cais am Denu Talent - Adnoddau Dynol
Ymgynghorydd Hawliau Lles CynorthwyolTaiYNYS MON26/04Gwneud cais am Ymgynghorydd Hawliau Lles Cynorthwyol
Cyfreithiwr (Eiddo)Busnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)YNYS MON26/04Gwneud cais am Cyfreithiwr (Eiddo)
Denu Talent - Busnes Y CyngorBusnes y Cyngor (Cyfreithiol & Polisi)YNYS MON26/04Gwneud cais am Denu Talent - Busnes Y Cyngor
Swyddog Therapiwtig TRACDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MON26/04Gwneud cais am Swyddog Therapiwtig TRAC
Athro / Athrawes Hanes a Dyniaethau - Ysgol David HughesDysgu (Ysgolion)YSGOL DAVID HUGHES01/05Gwneud cais am Athro / Athrawes Hanes a Dyniaethau - Ysgol David Hughes
Harbwrfeistr Porth AmlwchRheoleiddio a Datblygu EconomaiddPORTH AMLWCH, YNYS MON26/04Gwneud cais am Harbwrfeistr Porth Amlwch
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - BrwynogGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Brwynog
WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal - GarreglwydGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN -Cynorthwy-ydd Gofal  - Garreglwyd
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - HaulfreGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Haulfre
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas CrigyllGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Crigyll
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas MonaGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal - Plas Mona
WRTH GEFN - Swyddog Gofal CwstmerRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Gofal Cwstmer
Cymhorthydd Addysgu Wrth GefnDysgu (Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Wrth Gefn
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)Gwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi IeuenctidDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid
WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd CaffiRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Caffi
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol PlantGwasanaethau PlantYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol Plant
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Argyfwng Cyflysterau (Achubwr Bywydau)Rheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Argyfwng Cyflysterau (Achubwr Bywydau)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n DegDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n Deg
WRTH GEFN - Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A ChefnogaethGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A Chefnogaeth
WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer CorffRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr