Neidio i'r Prif Gynnwys

Prif Dudalen Lywio

Tudalen Gartref Sut i wneud Cais Cwestiynau Cyffredin Cofrestru

Diolch am eich diddordeb mewn gweithio gyda Chyngor Sir Ynys Môn. 

Er mwyn gwneud cais ar lein, bydd rhaid i chi gofrestru a mewngofnodi i’ch cyfrif.
Nodwch, os gwelwch yn dda, yr anfonnir pob gohebiaeth i’ch cyfrif e-bost.

Os gwelwch yn dda, darllenwch y cyfarwyddyd sy’n seiliedig ar gwblhau’r ffurflen gais wedi i chi bwyso’r botwm ‘Sut i wneud Cais’. 

Am resymau diogelwch, bydd eich cais yn darfod ar ôl 30 munud o ddisymudrwydd, felly er mwyn osgoi colli gwybodaeth, sicrhewch eich bod yn arbed eich cais yn gyson. 

Gallwch weld ein swyddi gwag diweddaraf isod. I chwilota am fwy o swyddi, defnyddiwch y botwm chwilota. 

Rydym yn darparu opsiynau ar gyfer unigolion ag anableddau i geisio am swydd mewn ffyrdd gwahanol. Os gwelwch yn dda, cysylltwch â’r tîm AD ar 01248 750057 am gyngor pellach. 

Ni ystyrir ceisiadau hwyr beth bynnag yw’r rheswm.

Os oes angen unrhyw gymorth i lenwi eich cais neu os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas â’r wefan recriwtio cysylltwch â'r Tîm AD ar 01248 750057 neu swyddi@ynysmon.gov.uk

** Ni ddylai staff Cyngor Sir Ynys Môn ymgeisio drwy'r dudalen hon, bydd angen i chi fewngofnodi drwy Ddangosfwrdd Amdanaf I i wneud cais (eithrio swyddi gwag ysgolion) Os na fyddwch yn gwneud cais drwy Dangosfwrdd Amdanaf I, yn anffodus ni dderbynnir eich ffurflen gais. ** 

Chwilio Swyddi Gwag

Fformat Canlyniadau:

Ym mha fformat yr hoffech i'r canlyniadau gael eu dangos?
   

Y Swyddi Gwag Diweddaraf

Teitl SwyddCategoriLleoliadDyddiad CauGwneud CaisFfefrynau
Cydlynydd Rhaglen Adsefydlu Syriaid yn Ynys MonTaiYNYS MON01/03Gwneud cais am Cydlynydd Rhaglen Adsefydlu Syriaid yn Ynys Mon
Gweithiwr CymdeithasolGwasanaethau PlantYNYS MON01/03Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol
Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol PenysarnPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYSGOL PENYSARN01/03Gwneud cais am Glanhawr/wraig a Gofal - Ysgol Penysarn
Athro/ Athrawes- Cyfnod Sylfaen x 2 (cyfnod mamolaeth)- Ysgol y GraigDysgu (Ysgolion)YSGOL Y GRAIG01/03Gwneud cais am Athro/ Athrawes- Cyfnod Sylfaen x 2 (cyfnod mamolaeth)- Ysgol y Graig
Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2- Ysgol y GraigDysgu (Ysgolion)YSGOL Y GRAIG01/03Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu (ADY) Lefel 2- Ysgol y Graig
Gweithiwr Cefnogi Teulu – Teuluoedd GwydnGwasanaethau PlantYNYS MON01/03Gwneud cais am Gweithiwr Cefnogi Teulu – Teuluoedd Gwydn
Gweithiwr Cymdeithasol - Oedolion HynGwasanaethau OedolionYNYS MON22/02Gwneud cais am Gweithiwr Cymdeithasol - Oedolion Hyn
Swyddog Budd-daliadauAdnoddau (Cyllid)PENCADLYS LLANGEFNI01/03Gwneud cais am Swyddog Budd-daliadau
WRTH GEFN - Swyddog Gofal CwstmerRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Gofal Cwstmer
Cynorthwy-ydd Gofal - Gors FelenGwasanaethau OedolionGORS FELEN, LLANGEFNI22/02Gwneud cais am Cynorthwy-ydd Gofal - Gors Felen
Cymhorthydd Addysgu Wrth GefnDysgu (Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Wrth Gefn
Dadansoddydd Integreiddio Systemau Busnes TGTrawsnewid CorfforaetholYNYS MON22/02Gwneud cais am Dadansoddydd Integreiddio Systemau Busnes TG
Swyddog Cefnogi Cydymffurfiaeth a ChwynionGwasanaethau OedolionYNYS MON22/02Gwneud cais am Swyddog Cefnogi Cydymffurfiaeth a Chwynion
Cymhorthydd Addysgu Lefel 2- Ysgol EsceifiogDysgu (Ysgolion)YSGOL ESCEIFIOG22/02Gwneud cais am Cymhorthydd Addysgu Lefel 2- Ysgol Esceifiog
Swyddog DyletswyddGwasanaethau OedolionYNYS MON22/02Gwneud cais am Swyddog Dyletswydd
Trefnydd AdnoddauTaiYNYS MON22/02Gwneud cais am Trefnydd Adnoddau
Swyddog Rheoli GwastraffPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoPENCADLYS LLANGEFNI22/02Gwneud cais am Swyddog Rheoli Gwastraff
Swyddog Cyfathrebu Cefnogol Dan HyfforddiantTrawsnewid CorfforaetholYNYS MON22/02Gwneud cais am Swyddog Cyfathrebu Cefnogol Dan Hyfforddiant
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd ClerigolPob UnPENCADLYS LLANGEFNIGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Clerigol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)Gwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Coginio Cartref Gofal Cartref (Amryw o Gartrefi Gofal)
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi IeuenctidDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogi Ieuenctid
WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gyrrwr / Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal (Amryw o Gartrefi Gofal)Gwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal (Amryw o Gartrefi Gofal)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd CaffiRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Caffi
WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol PlantGwasanaethau PlantYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr Cefnogaeth - Gwasanaethau Arbenigol Plant
WRTH GEFN - Gofalwr CartrefGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gofalwr Cartref
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Argyfwng Cyflysterau (Achubwr Bywydau)Rheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Argyfwng Cyflysterau (Achubwr Bywydau)
WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n DegDysgu (Dim Ysgolion)YNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Cynorthwy-ydd Gofal Plant Dechrau'n Deg
WRTH GEFN - Gweithredydd Safle CyffredinolPriffyrdd, Gwastraff ac EiddoYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithredydd Safle Cyffredinol
WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A ChefnogaethGwasanaethau OedolionYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Gweithiwr/Gweithwraig Cymorth - Tai A Chefnogaeth
WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer CorffRheoleiddio a Datblygu EconomaiddYNYS MONGwneud cais am WRTH GEFN - Swyddog Proffesiynol Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff

Llywio Cyfrif

Heb Gofrestru?

  • Trwy gofrestru, byddwch yn gallu cadw gwybodaeth bersonol sy'n arbed amser pan fyddwch yn cofnodi'ch manylion, mae'n gadael ichi wneud cais am swyddi a rheoli'ch ceisiadau am swydd.
  • Cofrestrwch Nawr